Maligayang pagdating sa Lungsod ng Kurume.

Maligayang pagdating sa Lungsod ng Kurume.

Language
 • 日本語
 • ENGLISH
 • 한국어
 • 簡体(中文)
 • Tagalog
 • Ang website na ito [Gabay para sa mga dayuhang naninirahan sa Kurume] ay naglalaman ng malawak na impormasyon na kinakailangan ng lahat ng mga dayuhang maninirahan sa Kurume. Ang pagsasalin nitong Gabay sa wikang banyaga ay mula sa pakikipagtulungan ng mga dayuhang nakatira dito. Maaari po itong gamiting gabay para sa maligaya at komportableng pamumuhay dito sa Kurume.

  --Tandaan
  • Ang website na ito ay naglalaman ng pahina na naka-link sa opisyal na website ng Kurume City Hall at awtomatikong nakasalin sa wikang Ingles, Chinese at Koreano.
  • Kami po at nag-iingat sa paglathala ng mga bagong impormasyon dito sa website na ito, ngunit kung may mga impormasyon po dito na kailangang baguhin o alisin, maari pong ipagbigay ang mga ito sa amin sa pamamagitan ng pag-kontak sa ktie@ktarn.or.jp

  Consultation Counter

  MORE